ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԻՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆԸ, ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻԻՆԸ, ՎԱՐՉՈՒԹԻԻՆԸ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻԻՆԸ, ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻԻՆԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻԻՆԸ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՑՈՒԹԻԻՆԸ

Labeled center

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԻՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆԸ, ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻԻՆԸ, ՎԱՐՉՈՒԹԻԻՆԸ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻԻՆԸ, ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻԻՆԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻԻՆԸ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՑՈՒԹԻԻՆԸ

ID

5.3.A.3

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր