ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Labeled center

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

ID

9.2.A.1

Author - Auteur - հեղինակ

,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

864

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Սույն ձեռնարկը պարունակում է հայոց լեզվի այն բոլոր բաժինները, որոնք ընդգրկվում են ավագ դպրոցի ավարտական և միասնական քննության թեստերում: