ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ

Labeled center

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ

ID

7.4.A.7

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Թարգմանություն, ներածություն և ծանոթություններ Ակադեմիկոս Ս. Մալխասեանցի