ՀԱՅՐԵՆԻ ԵՐԳԵՐ ՀԱՅՐԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ՁԱՅՆԻՑ: 3-րդ հրատարակություն

Labeled center

ՀԱՅՐԵՆԻ ԵՐԳԵՐ ՀԱՅՐԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ՁԱՅՆԻՑ: 3-րդ հրատարակություն

ID

3.5.A.24

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր