ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. Ս. ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՄԵԾ ԴԵՄՔԵՐ

Labeled center

ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. Ս. ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՄԵԾ ԴԵՄՔԵՐ

ID

5.3.A.4

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան