ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՆՈՐՔԱՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՎ ՈՍԿԵԴԱՐ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆՑԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԻՏԵՐՈՒ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ

Labeled center

ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՆՈՐՔԱՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՎ ՈՍԿԵԴԱՐ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆՑԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԻՏԵՐՈՒ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ

ID

3.1.A.4

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

English

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան