Հայ սեղանաւորներ Միջին Արեւելքի տարածքին Պոլիսէն մինչեւ Պէյրութ

Labeled center

Հայ սեղանաւորներ Միջին Արեւելքի տարածքին Պոլիսէն մինչեւ Պէյրութ

ID

3.6.A.13

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Pages - Paginas - Էջեր

248

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր