ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Labeled center

ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ID

1.6.41

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

ԾՐԱԳԻՐ, ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ