ՀՐԱՇՔՈՎ ՓՐԿՎԱԾՆԵՐԻ ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ ԾԼԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

Labeled center

ՀՐԱՇՔՈՎ ՓՐԿՎԱԾՆԵՐԻ ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ ԾԼԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

ID

6.4.2

Author - Auteur - հեղինակ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր