ՂՐԻՄԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԱՐԵՎԵԼՔ-ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ /13-18-րդ դարեր/

Labeled center

ՂՐԻՄԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԱՐԵՎԵԼՔ-ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ /13-18-րդ դարեր/

ID

7.7.A.16

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր