ՄԱՄՈՒԶԻՆ

Labeled center

ՄԱՄՈՒԶԻՆ

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

ՔՐԴԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ