ՄԵՌԱԾ ՍՐՏԻ ՄԸ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Labeled center

ՄԵՌԱԾ ՍՐՏԻ ՄԸ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

ID

4.2.97

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

ՎԵՊ ԻՐԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԷ