ՄԻՆԱՍ ՉԵՐԱԶ

Labeled center

ՄԻՆԱՍ ՉԵՐԱԶ

ID

1.5.83

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ԻՐ ԿԵԱՆՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾԸ, ԻՐ 60 ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ԱՌՏԻՒ