ՄՈԼՈՐԵԱԼ ՃԱՄԲՈՐԴԸ ԿԱՄ ՎԱՐԺԱՊԵՏԻՆ ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ

Labeled center

ՄՈԼՈՐԵԱԼ ՃԱՄԲՈՐԴԸ ԿԱՄ ՎԱՐԺԱՊԵՏԻՆ ԿԵՐԱԿՈՒՐԸ

ID

1.6.20

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր