ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ԵՐԻՑ ԹԱՂԻՑ ԱՂՔԱՏԱԽՆԱՄ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՍԿԻՒՄԱՐՈՒ 1880-1930

Labeled center

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ԵՐԻՑ ԹԱՂԻՑ ԱՂՔԱՏԱԽՆԱՄ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՍԿԻՒՄԱՐՈՒ 1880-1930

ID

1.6.135

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր