ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆՈՒՊԱՐ ԲԱՇԱՅԻ ԱՐՁԱՆԻՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Labeled center

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆՈՒՊԱՐ ԲԱՇԱՅԻ ԱՐՁԱՆԻՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

ID

4.2.28

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր