ՅՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՇԱՐԱՆ ՄԱՆԻՍԱԼԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Labeled center

ՅՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՅՈՒՇԱՐԱՆ ՄԱՆԻՍԱԼԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

ID

1.6.36

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր