ՆՈՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

Labeled center

ՆՈՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

ID

1.5.118

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Գ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ /ԿՐԿԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԱԾ/