ՇԵՄՔՈՐԻ ԱՓԻՆ/ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ/ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ

Labeled center

ՇԵՄՔՈՐԻ ԱՓԻՆ/ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ/ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ

ID

4.2.62

Author - Auteur - հեղինակ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian