ՇՈՂԱԿԱԹ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Labeled center

ՇՈՂԱԿԱԹ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ID

5.3.A.23

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր