ՈՒՂՂԱԳՐԱԿՆ ԲԱՌԱՐԱՆ: ՇՈՒՐՋ 3150 ԲԱՌ: ՁՕՆ՝ ՀԱՅ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 500 ԱՄԵԱԿԻՆ

Labeled center

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿՆ ԲԱՌԱՐԱՆ: ՇՈՒՐՋ 3150 ԲԱՌ: ՁՕՆ՝ ՀԱՅ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 500 ԱՄԵԱԿԻՆ

ID

9.1.A15

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր