ՉԱՊՐԱԾ ՕՐԵՐ

Labeled center

ՉԱՊՐԱԾ ՕՐԵՐ

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

734

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Ժողովածուն ընդգրկում է Լեռ Կամսարի՝ 1945, 1946 և 1947թթ․ աքսորում գրած անտիպ օրագրությունը։ Անհատի պաշտամունքի տարիներին ստեղծված քաղաքական սատիրայի հազվագյուտ տարեգրություն է