ՊԱԻՂԻԿԵԱՆՔ ԲԻԻԶԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՎ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ՀԵՐՁՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Labeled center

ՊԱԻՂԻԿԵԱՆՔ ԲԻԻԶԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՎ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ՀԵՐՁՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

ID

1.6.117

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր