ՍԱՐԿՈՒՈԳԻՆ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ

Labeled center

ՍԱՐԿՈՒՈԳԻՆ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ

ID

1.6.151

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian