Սբ. Գրիգոր Նարեկացի : Նարեկ

Labeled center

Սբ. Գրիգոր Նարեկացի : Նարեկ

ID

5.1.A.13

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian