ՍԵՎ ԹԷ ՃԵՐՄԱԿ, ՎՃՌԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, ԻՆՉՊԵՍ ԿԸ ՊԱՐԵՆ, ՉՈՐՍ ՍԱԼՈՐՆԵՐԸ

Labeled center

ՍԵՎ ԹԷ ՃԵՐՄԱԿ, ՎՃՌԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, ԻՆՉՊԵՍ ԿԸ ՊԱՐԵՆ, ՉՈՐՍ ՍԱԼՈՐՆԵՐԸ

ID

1.5.29

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր