ՍԻՄՈՆ ԶԱՒՈՐԵԱՆ: ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆՄԵԱԿԻԻՆ ԱՌԹԻԻ: Ա. ՀԱՏՈՐ

Labeled center

ՍԻՄՈՆ ԶԱՒՈՐԵԱՆ: ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆՄԵԱԿԻԻՆ ԱՌԹԻԻ: Ա. ՀԱՏՈՐ

ID

7.2.A.8

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր