ՍՈՎՈՐԻՐ ՄԵԾԵՐԻՑ: Առակներ, ասույթներ, առածներ, թևավոր խոսքեր

Labeled center

ՍՈՎՈՐԻՐ ՄԵԾԵՐԻՑ: Առակներ, ասույթներ, առածներ, թևավոր խոսքեր

ID

4.8.A.95

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

160

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր