ՍՈՑԻԱԼ_ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 1878-1920

Labeled center

ՍՈՑԻԱԼ_ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 1878-1920

ID

7.5.A.1

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

379

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian