Սուրբք եւ Տօնք Հայաստանեայց Եկեղեցիոյ; (Համառօտ տեղեկութիւններ Հայց. Եկեղեցւոյ տօնելի Սուրբերու եւ Տէրունական Տօներու մասին).

Labeled center

Սուրբք եւ Տօնք Հայաստանեայց Եկեղեցիոյ; (Համառօտ տեղեկութիւններ Հայց. Եկեղեցւոյ տօնելի Սուրբերու եւ Տէրունական Տօներու մասին).

ID

5.3.A.39

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Pages - Paginas - Էջեր

372

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր