ՎԱԶԳԵՆ Ա ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱՅՈՑ : ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ, ՔԱՐՈԶՆԵՐ

Labeled center

ՎԱԶԳԵՆ Ա ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱՅՈՑ : ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ, ՔԱՐՈԶՆԵՐ

ID

5.3.A.19

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր