ՏԱՍՆԸԵՐՐՈՐԴԸ ԿԱՄ ՃԱՐՊԻԿ ՏՐԱՆ

Labeled center

ՏԱՍՆԸԵՐՐՈՐԴԸ ԿԱՄ ՃԱՐՊԻԿ ՏՐԱՆ

ID

4.8.A.53

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր