Տեսական եւ գործնական քերականութիւն աշխարհի լեզուի տարրական ընթացք

Labeled center

Տեսական եւ գործնական քերականութիւն աշխարհի լեզուի տարրական ընթացք

ID

1.2.25

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր