ՏՐԻԴԵՆՏԵԱՆ Ս. ԺՈՂՈՎԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻԻՆԸ

Labeled center

ՏՐԻԴԵՆՏԵԱՆ Ս. ԺՈՂՈՎԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻԻՆԸ

ID

5.3.A.46

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր