ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

Labeled center

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

ID

5.3.A.51

Date - Datum - տարեթիվ

Author - Auteur - հեղինակ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան