ՔԵԶ ՀԵՏ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՔԵԶ: ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Labeled center

ՔԵԶ ՀԵՏ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՔԵԶ: ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

ID

9.3.A.15

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան