Armenische Kunst: Die faszinierende Sammlung des armenischen Patriarchats in Jerusalem

Labeled center

Armenische Kunst: Die faszinierende Sammlung des armenischen Patriarchats in Jerusalem

ID

3.1.O.4

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

German

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր