De helden van Sassoen

Labeled center

De helden van Sassoen

ID

4.6.N.1

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Pages - Paginas - Էջեր

223

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Language - Langue - Taal - Լեզու

Dutch

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

In het bergachtige grensgebied van Turkije, Iran en de Sovjet-Unie woonde al meer dan tweeduizend jaar geleden een volk met een grote beschaving, de Armeniërs. In bepaalde perioden van de geschiedenis vormden zij een onafhankelijke en bloeiende natie. In andere hadden zij te lijden van vervolging en onderdrukking. Thans leeft een groot aantal van hen in een autonome Sovjet-republiek, honderdduizenden anderen zijn over de hele wereld verspreid.
Een van de belangrijkste voortbrengselen van de Armeense beschaving is een omvangrijke literatuur die voor een groot deel schriftelijk, voor een deel ook mondeling tot in onze tijd is overgeleverd. “De helden van Sassoen” is wel het grootste monument van die mondelinge literatuur, en zowel naar vorm als inhoud een typisch volksepos. Dappere jonge kerels – met als voornaamste David van Sassoen – die er vrolijk en onversaagd op uittrekken, sterk als reuzen en onoverwinnelijk, om strijd te voeren tegen buitenlandse vijanden, om schone jonkvrouwen voor zich te winnen of af te rekenen met snode ooms en stiefbroers. Het werk is op één lijn te stellen met meesterwerken als Ilias en Odyssee, Shahname, Beowulf, Chanson de Roland en Poema del Cid