Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները: Հատոր Է – Արտասահման, Սասուն և Հայաստանի հանրապետութիւն

«Ադանա» հրատ.