Իտալիայում (ուղեւորի թռուցիկ տպավորութիւններ)

Արագատիպ Մն․Մարտիրոսեանց