ՀՐԱՄԱՆԱԻ Տ.Տ. ՎԱԶԳԵՆԻ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ԵՎ ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՅՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻԻԼՊԵՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵՈՒՆ