ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ: ԸՆԹԵՐՑԱՐԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ

ԳՐԱՏՈՒՆ Ա. ԵԱԶԸՃԵԱՆ