ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ ԹՈՒԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ

Գրատուն Պ․Պալենց