Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ

Գ․Պաղտատլեան