Տարվա եղանակներ : Ութ բանաստեղծություն

"Զ. Ստուդիա" Հրատ.