Հայոց բառ ու բան

Էլեքթրաշարժ տպարան Մայր Աթոռ Ս․Էջմիածնի