Գէորգ Մարզպետունի; պատմական վեպ

Էլէֆտրատ. օր. Ն. Աղանեացի