Անդրանիկ․ ազգային ժամանակակից դիւթազներգութիւն Երեք արարուածով եւ մեկ պատկերով

«Իրավունք» տպագր․