Աստուածաշունչ․ գիրք Հին եւ Նոր Կտակարանաց

Հակոբ Պոյաճեան