ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱՏԼՈԳ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԱՀ ՇԻՆ. ԱՐԳ. ՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ ՞ԿԱԶՄՏԵԽՇԻՆՆՅՈՒԹ՞ ՏՐԵՍՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ